Natur og Jagt

Jagt og vildtbestanden er en vigtig del af Fjellebro Gods.
Området omkring godset har et rigt dyreliv med blandt andet en stor bestand af dåvildt, fuglevildt og lidt råvildt.
Løbende bliver der beplantet med fokus op at bibeholde en god biotop på naturarealerne.
Det er vigtigt at der er et stort fødekammer til alle arter og derfor plantes der både træer, buske og etårige afgrøder.