Velkommen til Fjellebro Gods

Fjellebro gods hovedbygnings nordfløj er opført ca. 1575, syd- og vestfløjen tilføjet ca. 1600-22.
Under Ebbe Ebbesen Munks ejerskab (mellem 1560 og 1622) blev Fjellebro forøget så markant,
at gården blev et af de største avlsbrug på Fyn.
Ebbe Ebbesen Munk og hans hustru Sidsel Høeg opførte i første halvdel af 1600-tallet en firefløjet
i to etager med tilhørende trappetårn.
I 1700-tallet var der indrettet en frimurerloge på Fjellebro.
Frederik Siegfried Rantzau (Daværende ejer) lod i slutningen af 1700-tallet trappetårnet og
østfløjen nedrive og omdannede derved hovedbygningen til et trefløjet anlæg.